221
7706
TIÊU ĐIỂM
tieudiem
/giaoduc/tieudiem/
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
,
,
Từ tắc đường của hoa hậu tới 'cao su' giờ của SVTừ tắc đường của hoa hậu tới 'cao su' giờ của SV
Hoa hậu lỡ hẹn với Đại lễ ngàn năm có nguyên nhân sâu xa là không sắp xếp hợp lý thời gian biểu. Chuyện này không hiếm trong giới sinh viên.
Cập nhật lc 11:25, Thứ Năm, 14/10/2010 (GMT+7)
,
,
Quảng cáo
,
,
,