221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1319689
BICICO: 500 công nhân lo mất việc
1
Article
null
BICICO: 500 công nhân lo mất việc
,

Các bạn đọc Tô Thị Tuyết Trinh, Phạm Ngọc Diệu, Phan Văn Thắng là các cổ đông của Công ty cổ phần công nghiệp hóa chất và vi sinh (BICICO), gửi tới Tòa soạn Báo VietNamNet nỗi lo mất việc làm của 500 công nhân, qua việc hủy bỏ Đại hội cổ đông bất thường ngày 30/9/2010:

Mô tả ảnh.
Đại hội cổ đông, nơi gửi gắm niềm tin của người lao động (Ảnh minh họa, nguồng Internet)

BICICO, trụ sở tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh được cổ phần hóa từ năm 2004, trong đó Nhà nước sở hữu 51% vốn điều lệ, hiện nay là công ty con của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.Ngày 8/5/2010, BICICO tiến hành Đại hội cổ đông thường niên, nhưng còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, đặc biệt là không thông qua được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, mà hậu quả là 500 công nhân có nguy cơ mất việc làm, gây lo lắng cho cổ đông, công nhân, công đoàn và cả Tổng Giám đốc. Vì thế, ai cũng trông chờ vào Đại hội cổ đông bất thường như hạn hán mong mưa. Vậy mà Đại hội cổ đông bất thường ngày 30/9/2010 lại đột ngột bị hủy bỏ! Các cổ đông đến dự Đại hội hôm đó chỉ biết đọc tờ Cáo lỗi của “Người triệu tập Đại hội- Đặng Hồng Hải” rồi ra về trong sự bất mãn, bực tức, vì quyết định hủy bỏ Đại hội cổ đông hoàn toàn không được đưa ra bàn bạc tại Hội đồng quản trị.

Việc hủy bỏ Đại hội cổ đông, chúng tôi thấy trái với Luật Doanh nghiệp và trái Điều lệ công ty:

1- Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty không trao cho ai quyền hủy bỏ Đại hội cổ đông. Theo Khoản 8 Điều 103 Luật Doanh nghiệp thì Chủ tọa chỉ được hoãn, chứ không đựợc hủy bỏ Đại hội cổ đông, ngay cả hoãn Đại hội cũng chỉ trong một vài trường hợp cụ thể và thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày.

2- Về lý do hủy bỏ Đại hôi cổ đông được nêu ra là “vì lý do bất khả kháng liên quan đến việc từ chức của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát…” Đây là lý do bất hợp pháp vì việc từ chức của thành viên HĐQT, BKS là hoạt động bình thường của CTCP, không thể là lý do hủy bỏ Đại hội đồng cổ đông. ĐH cổ đông có nhiều nội dung làm việc, không chỉ có việc từ chức của thành viên HĐQT, BKS.

3- Về thẩm quyền: Ông Đặng Hồng Hải là ai, có tư cách gì mà tự nhận là người triệu tập Đại hội cổ đông để ký vào bản Cáo lỗi hủy bỏ Đại hội cổ đông. Theo Điều 97 Luật Doanh nghiệp, Khoản 4 Điều 12 Điều lệ Công ty thì thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có thể là HĐQT hoặc BKS, hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng. Cần nhắc lại rằng ĐH cổ đông bất thường ngày 30/9/2010 do HĐQT triệu tập chứ không phải do ông Đặng Hồng Hải triệu tập.

4- Về trách nhiệm: Điều 97 Luật Doanh nghiệp, Khoản 4 Điều 12 Điều lệ Công ty quy định về việc phải triệu tập Đại hội cổ đông, nếu không thực hiện thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công ty.

Vì vậy, chúng tôi có một số kiến nghị :

- Tổ chức ngay Đại hội cổ đông bất thường của CT BICICO để giải quyết những vấn đề chưa giải quyết tại ĐH cổ đông thường niên ngày 8/5/2010, đặc biệt việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2010.

- Làm rõ ai là người chủ trương, ai là người thực hiện quyết định hủy bỏ ĐH cổ đông bất thường ngày 30/9/2010, xử lý nghiêm khắc người sai phạm, đặc biệt yêu cầu bồi thường thiệt hại cho CT và cổ đông do việc hủy bỏ ĐH cổ đông bất thường gây ra.

- TĐ Hóa chất VN cần tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp, trái Luật Doanh nghiệp, trái Điều lệ Công ty tại BICICO, nhanh chóng ổn định tình hình để SXKD, bảo vệ quyền lợi cổ đông và người lao động.

Trên đây là ý kiến của các bạn đọc là những cổ đông của BICICO gửi về tòa soạn. Đề nghị BICICO và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kiểrm tra xem xét, nếu đúng như những nội dung mà bạn đọc phản ảnh, đề nghị xem xét, giải quyết, bảo đảm thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cổ đông và người lao động.

  • Ban Bạn đọc

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,
,
,
,